Uskoro natječaj za potpore proizvođačkim organizacijama u poljoprivrednom sektoru

ibb

261020211635264101.jpeg

Županijska komora Sisak u suradnji s Upravom za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede RH, organizirala je radionicu ‘Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru’ , održanu jučer u HGK Županijskoj komori Sisak.
Cilj je radionice bio upoznati poljoprivredne proizvođače s uspostavom proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom sektoru te postupkom podnošenja zahtjeva za potporu u okviru Mjere M09 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
Natječaj za navedenu potporu bit će raspisan 4. studenoga ove godine te otvoren do 16. siječnja 2017. godine.
”Prihvatljivi korisnici za ovu potporu su proizvođačke grupe ili organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine, u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje, a u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. Potpora može iznositi najviše 10 % vrijednosti godišnje utržene proizvodnje, odnosno ne više od 100.000 eura godišnje, bez obzira na stvarni obračun moguće potpore”, istaknula je Andreja Martonja Hitrec iz Službe za bilinigojstvo Ministarstva poljoprivrede.
Kriteriji za priznavanje proizvođačke organizacije su da organizacija mora biti pravna osoba (zadruga, udruga ili d. o. o.) te imati najmanje sedam članova uz minimalnu vrijednost utržive proizvodnje od 3 milijuna kuna. Kriteriji su definirani Pravilnikom o priznavanju i potporama za proizvođačke organizacije (Narodne novine br. 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16).
Osnovni su ciljevi proizvođačke organizacije osigurati da je proizvodnja planirana i prilagođena potražnji, posebno u pogledu kvalitete i količine, koncentrirati ponudu i plasirati na tržište proizvode vlastitih članova uključivo one putem direktne prodaje, optimizirati troškove proizvodnje i povrat ulaganja u skladu sa standardima zaštite okoliša i dobrobiti životinja, stabilizirati proizvođačke cijene, provoditi istraživanja i razvijati inicijative o održivim metodama proizvodnje, inovativnim praksama, konkurentnosti i kretanjima na tržištu, promicati i pružati tehničku pomoć za korištenje metoda proizvodnje prihvatljivih za okoliš i tehnika proizvodnje te praksi i tehnika koje poštuju dobrobit životinja.
Jedan od uvjeta da bi proizvođačka organizacija mogla ostvariti potporu je i odobreni poslovni plan o čemu je prisutne predstavnike tvrtki udruga i ostalih institucija upoznala Darina Malekin, savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede. Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu su primjerice, poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije, sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije, centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja itd. U sklopu navedenih aktivnosti prihvatljivi su administrativni troškovi, troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora, troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanja ponude, zatim troškovi prodaje i opskrbe kupaca na veliko, kupnje informatičke opreme i tehnologije.
Vezano za kontrolu na terenu korisnik treba provoditi aktivnosti iz odobrenog poslovnog plana, u slučaju nemogućnosti ostvarenja aktivnosti iz poslovnog plana, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik je dužan od strane Ministarstva ishoditi odobrenje izmjena i dopuna poslovnog plana (najviše dva puta), zatim čuvati dokumentaciju koja se odnosi na dodjelu sredstava u vrijeme prvih pet godina rada i tijekom pet godina od datuma konačne isplate Agencije za plaćanja, potom zadržati status priznate proizvođačke organizacije najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore te vidljivo obilježiti ulaganje za koju je ostvario potporu.

najčitanije