Unapređenje komunalnog standarda u Petrinji kroz brojne projekte

imp

251020211635204182.jpeg

Grad Petrinja je tijekom 2020. godine uspješno dovršio brojne projekte iz područja komunalnih djelatnosti, pritom koristeći svaku mogućnost vanjskog sufinanciranja koja je bila raspoloživa kroz otvorene javne pozive ministarstava Republike Hrvatske. U nastavku teksta navodimo nekolicinu, čija je realizacija potpomognuta sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Nakon uređenja parkirališta i dijela prilazne ceste, od Ulice Gromova, na sjevernoj strani petrinjskog Gradskog groblja „sv. Benedikt“ izvršeni su radovi na ostatku prilazne Grobljanske ulice. Projekt pod nazivom „Uređenje nerazvrstane ceste II desni odvojak ulice Gromova u Petrinji“ je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sa 150.000 kuna temeljem Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Realizacijom projekta je unaprjeđena komunalna infrastruktura na području grada Petrinje na način da je izrađena kolnička konstrukcija i poboljšani elementi ceste, njena stabilnost i trajnost, čime je povećana sigurnost prometa i osigurani su bolji životni uvjeti za stanovništvo.

petrinja 9 petrinja 8 petrinja 3 petrinja 2 petrinja 1
U prvoj polovici godine je dovršen i projekt Rekonstrukcija ceste u ulici Josipa Runjanina i dijelu Ulice braće Hanžek u Petrinji, proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 200.000 kuna temeljem Programa održivog razvoja lokalne zajednice. Projektom su riješeni problemi neravnog završnog sloja asfalta, nedovoljne širine kolnika, zadržavanja oborinskih voda na kolniku, nepostojanja pješačke staze i nedostatka parkirnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti. Važna javna infrastruktura poput POU Hrvatski dom, Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj, logopedski kabinet, Gradska knjižnica i čitaonica, Gradski rukometni stadion, Gradska tržnica, dječje igralište i stambene zgrade sad je dostupnija građanima i posjetiteljima te je povećana sigurnost prometa u području u kojem se odvija velika fluktuacija prometa i pješaka.

petrinja 7 petrinja 6 petrinja 4
Početkom rujna otvoreno je novoizgrađeno dječje igralište u Vatrogasnoj ulici u Petrinji. Projekt izgradnje ovog igrališta vrijedan je 1.600.000 kuna, a realiziran je uz financijski doprinos Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 168.000 kuna temeljem Javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini. Djeci i mladima koji žive u Petrinji nedostaje sadržaja za bavljenje sportom i rekreacijom te će novoizgrađena infrastruktura ponajviše koristiti njima, ali i osobama svih životnih dobi za rekreaciju, druženje te kao siguran i kvalitetno opremljen prostor za druženje sa djecom/unucima. Također se pridonosi ujednačenju komunalnog standarda unutar samog grada kao i u odnosu grada prema županiji i drugim dijelovima Hrvatske.
Tijekom 2020. godine su izvršeni i radovi na rekonstrukciji dječjeg i sportskog igrališta u Mošćenici, a projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 100.000 kuna temeljem Programa održivog razvoja lokalne zajednice. Realizacijom projekta je najveće prigradsko naselje dobilo igralište za mali nogomet, rukomet i košarku, tribine te dječje igralište. Unaprjeđenjem društvene infrastrukture se doprinosi privlačnosti naselja Mošćenica kao životne sredine, te nastoji ublažiti poteškoće vezane uz nedostatak i neodgovarajuće stanje društvenih i sportsko rekreacijskih objekata. Uz prethodno navedene projekte dovršeni su ili su u tijeku i brojni drugi projekti za poboljšanje komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture u gradu, neki uz sufinanciranje iz fondova Europske unije a neki financirani isključivo vlastitim proračunskim sredstvima. Grad Petrinja će i u budućnosti koristiti svaku priliku da pronađe izvore financiranja za projekte kojima se unapređuje svakodnevni život građana Petrinje.

Foto – Rad za naš grad

najčitanije