U Županijskoj komori održana radionica Google Digitalna garaža

imp

U sklopu Digitalne garaže, Google je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Otvorenim učilištem Algebra pokrenuo nacionalnu turneju kako bi lokalnim tvrtkama pomogli maksimalno iskoristiti mogućnosti digitalne tehnologije.
Besplatna interaktivna radionica Google Digitalna garaža u četvrtak, 9. studenoga, održana je u HGK Županijskoj komori Sisak. Radionici su prisustvovali mali i srednji poduzetnici, koji žele povećati korištenje digitalnih alata te na taj način iskoristiti puni potencijal interneta u svom poslovanju.
„Radi nedostatka korištenja prednosti digitalnih tehnologija, kao i potrebnih vještina, Google je u suradnji s HGK i Algebrom pokrenuo ovaj program kao pomoć poduzetnicima“, istaknuo je Krešimir Koružnjak, predstavnik Otvorenog učilišta Algebra. Google digitalna garaža je online platforma putem koje ljudi mogu učiti određene tehnike, postoji više od tridesetak modula kojima na kraju određenih seminara i učilica polaznici mogu pristupati, kao i certifikacijama, rekao je Koružnjak.
Poduzetnicima je pojasnio sustav digitalnog marketinga, na koji način digitalne tehnologije mogu koristiti za svoje poslovanje, unaprijediti svoje poslovanje i naučiti kako se dalje usmjeravati te kako pronaći informacije koje će im biti potrebne da bi svoje poslovanje podigli na višu razinu.
Cilj ovakvih radionica je omogućiti pristup besplatnoj edukaciji o digitalnim alataima za pokretanje i razvoj online poslovanja. Radionicama se želi digitalnim vještinama osnažiti trenutačnu i buduću radnu snagu te pomoći malim i srednjim tvrtkama da ubrzaju svoj rast, kao što im se želi omogućiti pristup globalnim tržištima.

najčitanije