U županiji više od 4.600 objekata ima crvenu naljepnicu

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 6. travnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 616
Pregledano objekata: 36 878

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 408
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 128
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 629
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 371
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 185
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 462

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije