U županiji više od 3000 objekata ima crvenu oznaku

imp

251020211635201056.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 9. veljače 2021. (8:00))

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 34 829
Pregledano objekata: 24 846

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 299
Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 968
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 482
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 976
Uporabljivo – bez oštećenja: 584
Uporabljivo bez ograničenja: 5 642
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 9 895

najčitanije