U županiji privremeno neuporabljivo više od 6.200 objekata

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 23. veljače 2021. (8:00))

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 37 588
Pregledano objekata: 28 488

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 340
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 383
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 861
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 411
Uporabljivo – bez oštećenja: 640
Uporabljivo bez ograničenja: 5 817
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 12 8036

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije