U županiji prijavljeno više od 35 tisuća oštećenih objekata

imp

Prema najnovijem izvješću koje danas stiglo iz Županije, na današnji dan u Sisačko – moslavačkoj županiji je prijavljeno 35 187 oštećenih stambenih objekata nakon potresa.

Prijave: 35 187
Pregledano objekata: 25 154
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 304
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 076
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 557
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 075
Uporabljivo – bez oštećenja: 597
Uporabljivo bez ograničenja: 5 289
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 10 256

najčitanije