U županiji prijavljeno 39.768 oštećenih objekata, pregledano 37.743

imp

251020211635198908.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 1. lipnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 768
Pregledano objekata: 37 743

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 413
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 218
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 711
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 489
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 293
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 915

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije