U županiji prijavljeno 35 441 oštećen objekt, pregledano 25 402

nn

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 11. veljače 2021. (8:00))

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 35 441
Pregledano objekata: 25 402

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 308
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 046
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 535
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 038
Uporabljivo – bez oštećenja: 595
Uporabljivo bez ograničenja: 5 736
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 10 144

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije