U županiji prijavljeno 35.205 oštećenih objekata, a pregledano njih 25.090

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 10. veljače 2021. (8:00))

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 35 205
Pregledano objekata: 25 090

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 204
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 008
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 501
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 003
Uporabljivo – bez oštećenja: 588
Uporabljivo bez ograničenja: 5 678
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 10 008

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije