U županiji prijavljena šteta od potresa na gotovo 40 tisuća objekata

imp

251020211635199756.jpeg

U Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno je 39.766 stambenih objekata oštećenih u potresu, a statičari su do sada pregledali 37.099, priopćili su iz županije, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Crvenu oznaku neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja ima 412 objekata, a neuporabljivo zbog oštećenja je 4.146 pregledanih objekata.

Oznakom privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled označeno je 3.654 objekata, a privremeno neuporabljivo uz potrebne mjere hitne intervencije je njih 4.400.

Uporabljivo bez oštećenja je 694 objekata, uporabljivo bez ograničenja je 7.211 stambenih objekata, a oznaku uporabljivo s preporukom o postupanju nose 16.582 pregledana objekta.

najčitanije