U županiji prijavljena šteta na 37.321 objektu

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 17. veljače 2021. (8:00))

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 37 321
Pregledano objekata: 26 675

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 326
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 206
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 681
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 226
Uporabljivo – bez oštećenja: 618
Uporabljivo bez ograničenja: 5 545
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 11 073

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije