U županiji pregledano nešto više od pola prijavljenih objekata

mradenovic

Na području Sisačko-moslavačke županije, prema posljednjem izvješću prijavljen je 34 961 objekt. Pregledano je nešto više od pola, 18 406 objekata.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 219
Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 332
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 1 891
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 256
Uporabljivo – bez oštećenja: 485
Uporabljivo bez ograničenja: 4 228
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 6 995

najčitanije