U županiji pregledano gotovo 37 tisuća objekata

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 9. travnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 630
Pregledano objekata: 36 994

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 410
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 134
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 636
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 380
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 197
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 492

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije