U županiji pregledano 37.739 oštećenih stambenih objekata

imp

251020211635198958.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 29. svibnja 2021. (8:00))
Prijave: 39 764
Pregledano objekata: 37 739

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 412
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 218
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 710
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 488
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 293
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 900

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije