U županiji pregledano 27.429 objekata

imp

Prema najnovijem izvješću Sisačke-moslavačke županije šteta od potresa u županiji je prijavljena na 37.321 stambenom objektu. Od toga je pregledano njih 27.429.

BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA:
Prijave: 37 321
Pregledano objekata: 27 429
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 333
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 304
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 749
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 299
Uporabljivo – bez oštećenja: 623
Uporabljivo bez ograničenja: 5 671
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 11 450

najčitanije