U županiji pregledano 23 513 objekata

mradenovic

Na temelju ažuriranih podataka ArcGIS-a na području Sisačko-moslavačke županije prijavljeno je 34 056 oštećenih objetaka. Zasad je pregledano 23 513 objekata.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 279
Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 857
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 395
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 835
Uporabljivo – bez oštećenja: 576
Uporabljivo bez ograničenja: 5 393
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 9 178

najčitanije