U županiji pregledano 21 228 objekata

mradenovic

Prema ažuriranim podacima ArcGIS-a na današnji dan do 8:00 sati na području županije prijavljeno je 34 883 oštećenih objekata. Do sada je pregledano 21 228 objekata.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 253
Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 613
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 168
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 575
Uporabljivo – bez oštećenja: 545
Uporabljivo bez ograničenja: 4 942
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 8 132

najčitanije