U županiji pregledan 37.641 stambeni objekt

imp

251020211635199328.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 11. svibnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 706
Pregledano objekata: 37 641

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 412
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 205
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 693
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 472
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 291
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 864

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije