U županiji nakon potresa prijavljena šteta na 34 429 objekata

imp

Prema ažuriranim podacima ArcGIS-a na današnji dan do 8 sati na području Sisačko-moslavačke županije oštećenja su prijavljena na 34 429 objekata, dok su pregledana 21 392 objekta.
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 254 objekta, neuporabljivo zbog oštećenja ih je 2 638, privremeno neuporabljivo uz potreban detaljan pregled je 2 177, a oznaku privremeno neuporabljivo uz potrebne mjere hitne intervencije ima njih 2593. Uporabljiv bez oštećenja je 551 objekt, uporabljivo bez ograničenja ih je 4 986, a uporabljivo s preporukom o postupanju je 8 193 objekata.

Broj oštećenih stambenih objekata:
Prijave: 34 429
Pregledano objekata: 21 392

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 254
Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 638
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 177
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 593
Uporabljivo – bez oštećenja: 551
Uporabljivo bez ograničenja: 4 986
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 8 193

najčitanije