U županiji do sada više od 3500 objekata ima crvenu naljepnicu

imp

Prema podacima pristiglim iz županije do danas su pregledana ukupno 28.192 objekta, od njih 37.482 koliko ih je prijavljeno oštećenima u potresima koji su pogodili ovo područje u proteklih gotovo 2 mjeseca.
Statičari su procijenili da je 338 stambenih objekata neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja, a 3357 zbog oštećenja.
Privremeno je neuporabljivo ukupno 6173 objekta.

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 22. veljače 2021. (8:00))

Prijave: 37 482
Pregledano objekata: 28 192

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 338
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 357
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 834
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 374
Uporabljivo – bez oštećenja: 638
Uporabljivo bez ograničenja: 5 785
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 11 866

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije