U županiji do sada pregledano 37 839 oštećenih stambenih objekata

imp

251020211635198528.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 25. lipnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 847
Pregledano objekata: 37 839
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 413
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 235
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 715
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 515
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 298
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 959

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije