U županiji do sada pregledano 23 309 objekata, bez oštećenja 576 objekata

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 3. veljače 2021. (8:00))

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 34 417
Pregledano objekata: 23 309

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 275
Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 833
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 371
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 804
Uporabljivo – bez oštećenja: 576
Uporabljivo bez ograničenja: 5 367
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 9 083

najčitanije