U županiji do sada pregledano 17 714 objekta

imp

Prema jutrošnjem izvješću iz Sisačko-moslavačke županije do nedjelje, 17.siječnja, prijavljena je šteta na 35 554 objeka nastala nakon razornih potresa 28. i 29. prosinca prošle godine.
Gotovo polovica objekata je pregledana, a nakon pregleda oko 2500 objekata je dobilo oznaku neuporabljivo.
Na pregled još čeka 17 840 objekata.

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 17. siječnja 2021. (8:00))
Prijave: 35 554
Pregledano objekata: 17 714

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 216
Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 265
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 1 827
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 195
Uporabljivo – bez oštećenja: 466
Uporabljivo bez ograničenja: 4 057
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 6 688

najčitanije