U županiji do danas prijavljena šteta na 33 890 objekata, gotovo 10 % ima crvenu naljepnicu

imp

Prema jutrošnjim informacijama od 8 sati, šteta nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljena je na 33.890 objekata, od kojih su statičari pregledali njih 21.758.
Crvenu naljepnicu zbog oštećenja dobilo je 2.674 objekata, a zbog vanjskih utjecaja koji se mogu otkloniti još 258 objekata.
Privremeno neuporabljivo do detaljnog pregleda je 2.210 objekata, a hitne intervencije su potrebne na dodatnih 2.629.
Bez oštećenja su 553 objekta, a tzv. zelenu naljepnicu dobilo je njih više od 13.400.

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 28. siječnja 2021. (8:00))

Prijave: 33 890
Pregledano objekata: 21 758

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 258
Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 674
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 210
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 629
Uporabljivo – bez oštećenja: 553
Uporabljivo bez ograničenja: 5 068
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 8 366

najčitanije