U tijeku su radovi na sanaciji lijevoobalnih savskih nasipa

imp

Razoran potres koji je naše područje pogodio 29. prosinca 2020. godine, izazvao je stradanje ljudi, kao i veliku materijalnu štetu na stambenim, gospodarskim i infrastrukturnim objektima.
Nakon potresa na 15 lokacija na području županije uočena su velika oštećenja na sustavu obrane od poplava, odnosno na većem broju nasipa i vodnih građevina.

 

Radovi na njihovoj sanaciji u tijeku, a kako teku radovi lijevoobalnih savskih nasipa jučer su obilaskom terena provjerili župan Sisačko – moslavačke županije Ivan Celjak i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima te predstavnicima izvoditelja radova.

Generalni direktor Hrvatskih voda naglasio je da je Odlukom Vlade RH izvršena je raspodjela mogućnosti dobivanja sredstava iz Fonda solidarnosti, vezano uz štete od potresa i temeljem poziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Hrvatske vode su se, naravno, prijavile i došle u mogućnost da gotovo 170 milijuna kuna iz sredstava Fonda iskoriste za obnovu sustava obrane od poplave.
Obišli smo, rekao je još Đuroković, pet gradilišta. „Jedno je završeno, na četiri se izvode radovi. Treba iskoristiti ovo sušno razdoblje, kada se mogu izvoditi zemljani radovi. Sisačko područje, zaključio je, u ovom trenutku ima aktivnih gradilišta za 77 milijuna kuna.
Bile su velike štete, imali smo 15 kritičnih mjesta uslijed potresa. Na 5 su radovi u tijeku, ali nisu zaboravljena ni druga područja. Radi se istovremeno i u Petrinji i drugdje: „Nastojimo sve radove izvesti do 15. svibnja iduće godine, u cijelosti iskoristiti sva raspoloživa sredstva. No, prvi je zadatak građanima pružiti sigurnost, što uz koordinaciju Stožera i SMŽ i činimo.“ – dodao je Đuroković.

Radovi na lijevoj obali rijeke Save na sisačkom području odvijaju na lokacijama:

Palanjek – Saniranje nasipa odvija se u dvije dionice ukupne dužine 670 metara, a projekt ukupne vrijednosti 4.869.169,00 kn financiran je iz Fonda solidarnosti.

Hrastelnica – Saniranje 390 metara nasipa, a projekt ukupne vrijednosti 7.181.017,00 kn financira se iz Fonda solidarnosti.

Galdovo – Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu u duljini oko 460 metara. Projekt ukupne vrijednosti 17.124.995,00 kuna financira se iz Fonda nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Galdovo – Saniranje nasipa u duljini od 870 metara. Vrijednost projekta je 12.610.312,00 kn, a financira se iz Fonda solidarnosti.

 

„Vrlo smo zadovoljni dosadašnjim rezultatima radova u nadležnosti Hrvatskih voda na području grada Siska. Hrvatske vode obnavljaju nasipe na području Palanjka i Hrastelnice, radi se na obaloutvrdi na području Galdova i sanira nasip u Savskoj ulici u Galdovu. Vrijednost tih radova, uključujući i završene radove na području Tišine Erdetske, iznosi 42 milijuna kuna. Vrlo je važno da naši sugrađani imaju osjećaj sigurnosti kada se radi o mogućnosti poplava, jer do sada smo nažalost proživjeli mnoge nepogode i najvažnije je vratiti taj osjećaj da će u slučaju visokih voda biti zaštićena njihova imovina i životi.“, istaknuo je župan Celjak te dodao kako je važno da Hrvatske vode vrše ulaganja na području Siska i Sisačko-moslavačke županije.

Podsjetimo, od početka hitnih sanacija 31.12.2020. godine pa do danas sanirano je 2,1 km nasipa (sanacija pukotina i odrona, stabilizacija i ojačanje nasipa), izgrađeno je ukupno 10,3 km servisnih pristupnih putova uz nasipe, 530 m bermi radi osiguranja stabilnosti nasipa, pobijeno ukupno 560 komada drvenih pilota radi osiguranja pokosa nasipa i bermi od klizanja te je ukupno izgrađeno 2,1 km druge linije obrane od poplava, za što su upotrijebljene box barijere ukupne duljine 6,8 km (slagane u više redova). Uz to je dodatnih 250 m box barijera upotrijebljeno je za potrebe stabilizacije i ojačanje nasipa.

Nakon obilaska radova generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i župan Ivan Celjak su sa suradnicima održali radni sastanak u sjedištu Županije. Teme ovog sastanka bile su prioriteti u obrani od poplava i daljnja ulaganja u sigurnost građana Sisačko-moslavačke županije.

 

najčitanije