U SMŽ šteta na više od 33 000 objekata

mradenovic

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 179

Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 037

Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 1 619

Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 1 938

Uporabljivo – bez oštećenja: 402

Uporabljivo bez ograničenja: 3 358

Uporabljivo s preporukom o postupanju: 5 684

najčitanije