U SMŽ crvenu oznaku ima više od 4 500 objekata

mradenovic

U Sisačko-moslovačkoj županiji prijavljeno je 39.894 objekata oštećenih u potresima, pregledano ih je ukupno 37.280, a 4574 objekta imaju crvenu oznaku, izvijestila je u srijedu županija.

Od objekata s crvenom oznakom 412 ih je neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja, a 4162 zbog oštećenja.

Žutu oznaku, privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled ima 3666 objekata, a oznaku privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije njih 4420.

Uporabljivo bez oštećenja je 695 objekata, oznaku uporabljivo bez ograničenja ima 7241, a uporabljivo s preporukom o postupanju je 16.684 objekta.

najčitanije