U sklopu projekta „ERI Health“ županijski ZZJZ prikupljao uzorke odraslih komaraca

imp

251020211635197262.jpeg

Institut za javno zdravlje Crne Gore, JZU Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе i Zаvоd zа јаvnо zdrаvstvо Sisаčkо-mоslаvаčkе župаniје sudjeluju u realizaciji projekta „Јаvnоzdrаvstvеnа sprеmnоst zа еpidеmiје i vаnrеdnе situаciје kоје prеlаzе grаnicе držаvа – ERI Health“. Ovaj projekt se realizira u оkviru Priоritеtnе оse 1- Pоbоljšаnjе kvаlitеtа uslugа јаvnоg zdravlja i sоciјаlnе zаštitе u prоgrаmskоm pоdručјu Interreg IPA Prоgrаmа prеkоgrаničnе surаdnjе Hrvаtskа-Bоsnа i Hеrcеgоvinа-Crnа Gоrа 2014-2020.

U okviru projekta „ERI-Health“ predviđena je realizacija niza aktivnosti koje se odnose na unapređenje javnozdravstvenih aspekata na teritoriju koji je obuhvaćen kroz ovaj program. U skladu sa planom realizacije projektnih aktivnosti, svi projektni partneri trenutno provode aktivnosti na terenu koje se odnose na hvatanje prijenosnika bolesti, odnosno komaraca.

U Crnoj Gori do sada je u sklopu aktivnosti koje se tiču ulova komaraca, realizirano je šest izlazaka na teren, odnosno hvatanja. Također, izvršena je determinacija i sve uhvaćene jedinke se trenutno nalaze u zamrzivaču na -80 °C. Institut za javno zdravlje Crne gore planira još minimalno dva izlaska na teren u narednih mjesec dana, kako bi potpuno ispunio preduvjete za konačno utvrđivanje prisustva traženih virusa u jedinkama.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije prikupljao je uzorke odraslih komaraca postavljanjem CDC klopki uz suhi led kao atraktant. CDC klopke postavljane su na 12-satni rad (sat vremena prije zalaska sunca do izlaska sunca slijedeće jutro) na 5 lokacija 7 puta. Uzorci komaraca prikupljali su se u Sisku, Petrinji, Sunji (Sunjska Greda), Popovači, Dvoru (Unčani), Glini i Novskoj (Bročice). Iz prikupljenih uzoraka vršit će se identifikacija vrsta komaraca i RT-PCR dijagnostika na prisutnost virusa zapadnog Nila, virusa denga groznice, virusa Chikungunya i virusa groznice Rift Valley.

Kroz aktivnosti Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, do sada je sakupljen 21 uzorak na lokacijama u Trebinju, Gradišci, Kostajnici, Novom Gradu, Kozarskoj Dubici i Banjaluci. U dosadašnjim sakupljenim uzorcima izvršena je identifikacija vrste komaraca prema lokaciji i vremenu prikupljanja. Uzorci se trenutno čuvaju u zamrzivaču do završetka sakupljanja svih uzoraka, nakon čega će se svi prikupljeni uzorci komaraca analizirati na prisustvo određenih virusa koje ovi komarci nose a koji su značajni jer kod ljudi mogu izazvati određena oboljenja.

Cilj ovih projektnih aktivnosti je identifikacija komaraca koji su prisutni na našem području i virusa koje ovi komarci nose a koji kod ljudi mogu izazvati različite zarazne bolesti. Informacije koje dobijemo nakon analize korist će se u poboljšanju nadzora nad vektorskim bolestima, kao i kontroli komaraca kao vektora, pripremi edukacija u području prevencije ovih bolesti, kao i podizanju svijesti stanovništva o opasnostima ovih zaraznih bolesti, te poduzimanju mjera zaštite u programskom području. Po završetku projekta pоbоljšаt će se usluge diјаgnоstikе аntrоpоzооnоzа i zаrаznih bоlеsti kоје sе prеnоsе putеm vеktоrа, štо ćе оmоgućiti prојеktnim pаrtnеrimа dа pravovremeno оtkriјu јаvnоzdrаvstvеnе priјеtnjе. Tijekom implеmеntаciје prојеktа, оrgаnizirati će sе оbukа zа zdrаvstvеnе djelatnike u cilju unаprеđеnjа diјаgnоstikе i kоntrоlе аntrоpоzооnоzа i vеktоrskih bоlеsti i infоrmirati ciljanе grupе i јаvnоst о nоvim i pоbоljšаnim uslugаmа.

hvatanje komarac

najčitanije