U potresu stradalo 825 obrta, 700 trgovačkih društava i oko 3 tisuće OPG-a

imp

Procjenjuje se da bi šteta nastala u potresu na području Sisačko-moslavačke županije mogla biti veća od 3 milijarde kuna. Do danas je podneseno 9828 zahtjeva za procjenu štete, a statičari su već 2688 zahtjeva obradili.
Od 2688 obrađenih zahtjeva njih 20 posto su potpuno srušeni ili teško oštećeni objekti koji se više ne mogu koristiti. Za 24 posto objekata bit će nužna dodatna statička provjera, a 54 posto objekata je dobilo zelenu naljepnicu i mogu se koristiti.
Od oko dvije tisuće obrtnika na području županiji, njih 825 ozbiljno je stradalo. Također je stradalo 700 trgovačkih društava, te oko tri od ukupno devet tisuća OPG-a.
Neuporabljivo je šest od trinaest srednjih škola, a u Petrinji je oštećen jedan vrtić oštećen. Dom za starije u Sisku se koristi, dok su korisnici petrinjskog i glinskog doma izmješteni.

najčitanije