U Hrvatskoj Kostajnici otvoren Društveni centar

imp

261020211635284154.jpeg

Hrvatska Kostajnica dobila je Društveni centar u čijem je sklopu organiziran poludnevni boravak sa strukturiranim aktivnostima za odrasle osobe s invaliditetom u cilju njihovog socijalnog uključivanja, razvoja potencijala i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Ovo je inovativna vrsta socijalnih usluga u zajednicama u kojima je većina odraslih osoba s intelektualnim i psiho-socijalnim invaliditetom bez odgovarajuće psiho-socijalne podrške i socijalno isključena.

Društveni centar u Hrvatskoj Kostajnici dio je projekta koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost je 169.498,31 eura od čega je udio EU u financiranju 151.700,99 eura. Otvoren je u sklopu projekta Mreža podrške u zajednici osobama s invaliditetom čiji je nositelj Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba.

najčitanije