Traži se novi ravnatelj sisačke bolnice

imp

Temeljem odluke Upravnog vijeća, Opća bolnica „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak raspisala je 8.svibnja javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 23.svibanj, a ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Sisak, J. J. Strossmayera 59 s naznakom “Natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvaraj”.
Što se tiče uvjeta natječaja za novog ravnatelja, opći uvjeti utvrđeni zakonom za sva radna mjesta koje kandidat mora ispunjavati su: punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova traženog radnog mjesta i hrvatsko državljanstvo.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja između ostalog ispunjava sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučiilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Uz prijavu kandidat mora priložiti standardne dokumente, kao i program rada i razvoja sisačke Bolnice za mandatno razdoblje.
Pored diploma i ostalih dokumenata, kandidat mora priložiti i uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda.
Ravnatelj sisačkeopće bolnice imenuje se na mandat u trajanju od 4 godine. Svi kandidati bit će izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

najčitanije