Teškim i nepokretnim bolesnicima na bolničkom liječenju dozvoljene posjete

imp

Stožer civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije donio je Odluku o mogućnostima i načinu posjeta teškim i nepokretnim bolesnicima koji se nalaze na bolničkom liječenju na svim odjelima Opće bolnice „dr. Ivo Pedišić“ Sisak.
Sukladno toj odluci teško bolesne i nepokretne bolesnike koji se nalaze na bolničkom liječenju na svim odjelima sisačke bolnice može posjetiti po jedan član obitelji na period ne duži od 15 minuta, uz obavezno nošenje maske i dezinfekciju ruku.
Osobe koje dolaze u posjet teško bolesnim i nepokretnim bolesnicima ne smiju imati povišenu tjelesnu temperaturu, niti pokazivati bilo kakve druge simptome koronavirusa.
Posjet ostalih bolesnika (koji nisu teško bolesni niti nepokretni) i dalje su zabranjeni, a s ovim bolesnicima može se kontaktirati putem mobilnih telefona, putem skypa i sl.

najčitanije