Svjetski dan radne terapije obilježen u UOSI SMŽ

imp

Svjetska federacija radne terapije 2010. godine proglasila je 27. listopada Svjetskim danom radnih terapeuta s ciljem međunarodne promocije profesije.
Radna terapija obuhvaća postupke u liječenju fizičkih i psihičkih stanja kroz specifične aktivnosti sa svrhom dosezanja njihove najviše razine, funkcije i neovisnosti u svim vidovima svakodnevnog života, a danas je ona zdravstvena djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno, ili kombinacijom navedenog. Stoga nije teško zaključiti da bi brojne osobe s invaliditetom bez svojih radnih terapeuta teško funkcionirale u svakodnevnom životu.U Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije usluga radne terapije jedna je od najdugoročnijih oblika psihosocijalne podrške za djecu s teškoćama u razvoju, a Udruga je trenutno pruža u opremljenim kabinetima u Maloj kući u Petrinji i Sobi čuda u Sisku.

radna
U ovim posebnim epidemiološkim uvjetima rad radnih terapeuta je dodatno otežan, a tijekom prvog „lockdowna“ od ožujka do svibnja 2020. godine radne terapeutkinje Veronika Muža i Marta Križanić uložile su dodatni napor te svojim mladim korisnicima usluge i njihovim roditeljima kontinuirano su pružale online podršku koja je i danas dostupna na našoj web stranici Udruge.

natali i marta
Upravo u srijedu 28.listopada, u Udruzi se u Maloj kući ponovo otvara i treći kabinet radne terapije povratkom Natali Klarić Pranić s rodiljnog dopusta. Tako će do kraja godine u radnu terapiju koju pružaju u Udruzi, uz postojeća 64 korisnika, biti uključeno još 20ak djece i mladih s TUR i invaliditetom koji su bili na listi čekanja.
Udruga je svake godine obilježavala Svjetski dan radne terapije zanimljivim radionicama za roditelje i struku, a za svoj dan radne terapeutkinje Marta Križanić, Veronika Muža i Natali Klarić Pranić pripremile su online podršku i radionicu na temu o osvještavanju roditelja o važnosti uključivanja djece u svakodnevne aktivnosti složene prema dobi djeteta zbog optimalnog funkcioniranja i stjecanja vještina za što kvalitetniji život. Edukativni članak s konkretnim primjerima za preuzimanje i rad kod kuće dostupan je na web stranici Udruge na ovom linku.

najčitanije