Sveučilište u Rijeci raspisuje poziv za dodjelu jednokratne financijske pomoći studentima iz područja pogođenih potresima

mradenovic

Sveučilište u Rijeci raspisalo je drugi Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske pomoći studentima iz potresom pogođenih područja. Kako bi ostvarili pravo na pomoć, potrebno je da studenti Sveučilišta u Rijeci ispunjavaju sljedeće uvjeta

a) da u akademskoj godini 2020./2021. imaju status redovitog ili izvanrednog studenta preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci ili njegove sastavnice;

b) da su na dan 29. prosinca 2020. godine imali prebivalište na područjima na kojima je Odlukom Vlade Republike Hrvatske proglašena katastrofa, a odnosi se na županije: Sisačko-moslavačku, Zagrebačku i Karlovačku županiju;

c) da je objekt u kojem imaju prebivalište ocijenjen s oznakama N1/N2 ili PN1/PN2

d) da je objekt u kojem imaju prebivalište ocijenjen kao upotrebljiv (U1 i U2) uz obrazloženje oštećenja ili pretrpljene štete.

Prioritet su objekti označeni naljepnicama N1/N2 ili PN1/PN2.

U online prijavi studenti su obvezni priložiti

1) Potvrdu o statusu studenta Sveučilišta u Rijeci (potvrda o upisu u ak. god. 2020./2021.).

Moguće je priložiti elektronički zapis iz sustava e-Građani.

2) Uvjerenje MUP-a ili elektronički zapis iz sustava e-Građani o prebivalištu studenta na dan 29.

prosinca 2020. godine.

3) Dokaz o oštećenju objekta N1/N2, PN1/PN2 i U1/U2.

Dokazi koji se prilažu mogu biti sljedeći: zapisnik s očevida oštećenja ovjeren od ovlaštenog

inženjera; potvrda o oštećenju; fotodokumentacija (primjerice fotografije na kojima je jasno

vidljiv kućni broj i naljepnica na nekretnini koja dokazuje da je nekretnina oštećena u potresu i

označena kategorijom N1/N2 ili PN1/PN2); snimka zatečenog stanja izrađena od strane ovlaštene

osobe – ovlaštenog inženjera građevinarstva ili strojarstva, ili sudskog vještaka ili drugi službeni

dokazi koje je obavio nadležni stožer, jedinica lokalne samouprave ili neko drugo tijelo, a kojim

se utvrđuje da je pri potresnom događaju došlo do oštećenja zgrade.

Kod objekata s dodijeljenom oznakom U1 i U2 potrebno je dostaviti obrazloženje oštećenja ili

nastale štete.

4) Izjavu o istinitosti podataka.

Krajnji rok za podnošenje elektroničkih prijava na Javni poziv je 3. svibnja 2021. godine do 12 sati.

Više detalja o pozivu možete pronaći na internetskim stranicama Sveučilišta.

foto: uniri.hr

najčitanije