Sva županijska kupališta pogodna su za kupanje

ibb

Iako je kolovoz pri kraju, vremenske prilike i dalje pogoduju uživanju na županijskim plažama, a temperature rijeka i dalje su prikladne za kupanje, sport i rekreaciju. Stoga se nastavlja s provedbom analize kupališnih voda – nadzor voda za kupanje i rekreaciju jedan je od redovnih segmenata Programa mjera zaštite ljudi od zaraznih i nezaraznih bolesti te bolesti uzrokovanih čimbenicima okoliša, kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.

Prema posljednjem ispitivanju kvalitete voda, sve rijeke i jezera na području županije zadovoljavaju kriterije kvalitete vode za kupanje – doznajemo u županijskom Zavodu za javno zdravstvo.

KUPALIŠTA 2020

najčitanije