Sustav obrane od poplave u slivu Kupe gotov do 2023.

imp

Sustav obrane od poplave u slivu Kupe trebao bi biti gotov do 2023. – rekao je to u Karlovcu ministar  zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić predstavljajući Nacrt prijedloga Zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe.
Izradi propisa pristupilo se s ciljem trajne zaštite građana i njihove imovine od poplava u jednom od najkritičnijih područja u Republici Hrvatskoj, onom uz sliv rijeke Kupe, na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke te Zagrebačke županije.
U ožujku ove godine krenulo se s izradom studijske dokumentacije za pripremu Projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, radi prijave Projekta za sufinanciranje sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.
Studijom izvedivosti definiran je obuhvat Projekta te je vrijednost Projekta procijenjena na iznos od 120 milijuna eura (900.287.000,00 kn).
Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe obuhvaća gradnju nasipa i drugih zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na karlovačkom i sisačkom području te u Odranskom polju, kao i gradnju pregrade Brodarci s pratećim objektima i prokopa Korana s pratećim objektima.
Najveći izazov u realizaciji ovog Projekta su izvlaštenja i otkupi za oko 15.000 čestica, i to zbog kompleksnosti i dužine trajanja postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
Kako bi se ubrzala priprema i provedba Projekta te postigla maksimalna učinkovitosti u što kraćem vremenskom roku, pristupilo se izradi propisa, Zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe.
Nacrtom Prijedloga Zakona, a koji je od utorka, 4.rujna, na e-Savjetovanju predlažu se pravila čime se priprema i provedba Projekta regulirala unutar hrvatskog zakonodavstva. Primjerice, za parcelaciju zemljišta neće biti nužna lokacijska dozvola nego parcelacijski elaborat usklađen s planovima prostornog uređenja lokalne ili županijske razine, postupak izvlaštenja moći će se pokrenuti bez lokacijske dozvole na temelju idejnog, odnosno glavnog projekta i sl. Očekuje se da će se zakonom ubrzati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za 58 %.
Nakon provedbe Projekta broj ugroženih stanovnika od velikih voda na godišnjoj razini smanjit će se za 93 % u odnosu na sadašnje stanje, a prosječne godišnje štete (direktne i indirektne) iznosile bi oko 42 milijuna kuna što je smanjenje za 85 % u odnosu na iznos prosječnih godišnjih šteta u sadašnjem stanju.
Cilj je do kraja 2019. godine Projekt aplicirati za sredstva iz Europske unije te dobiti odobrenje za isti, a do kraja 2023. godine izgraditi regulacijske i zaštitne vodne građevine predviđene Projektom čime će se postići trajna zaštita od poplava ljudi i njihove imovine na navedenom području.
e-Savjetovanje je otvoreno 30 dana tijekom kojih zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja svih potrebnih pojašnjenja vezano za Poziv od strane Ministarstva.
Više o savjetovanju možete doznati ovdje

najčitanije