Suradnja Sisačke biskupije i Papinskog Ateneja sv. Anselma na obnovi i uređenju katedrale

imp

20231009 120738

Profesor liturgike pri Papinskom Ateneju sv. Anselma i Papinskom sveučilištu Greogriana te direktor liturgijskog ureda Rimske biskupije dr. sc. p. Giuseppe Midili, O. Carm. i arhitekt, liturgičar i profesor pri Papinskom Ateneju sv. Anselma mr. sc. Marco Riso boravili su na poziv biskupa Vlade Košića od 8. do 10. listopada u Sisačkoj biskupiji.

 

 Mg 6090

 

Održali su i sastanak na kojem je razmatrano pitanje obnove i uređenja katedrale s naglaskom na liturgijski prostor. Sastanku su prisustvovali i predstavnik arhitektonskog studija NFO Ante Sušić, pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku Ivana Miletić Čakširan, statičar i nadzorni inženjer na projektu obnove katedrale Juraj Pojatina, izvođač radova Davor Vrbanek, predstojnik Liturgijskog ureda biskupije mr. sc. Hrvoje Zovko i voditeljica Ureda za kulturu Spomenka Jurić.

 

 Mg 6075

 

Nakon uvodne riječi biskupa profesorima sa sv. Anselma predstavljena je situacija zatečena nakon potresa te ono što je do sada po pitanju obnove učinjeno. Vodeći se kriterijima arheologije, arhitekture, teologije i liturgike profesori su smjernicama, indikacijama i liturgijskim normama dali konkretne prijedloge i moguća rješenja na koracima koji predstoje. Dogovoreno je i kako će svojim stručnim savjetima i dalje će pratiti i doprinositi projektu obnove i uređenja katedrale.

 Mg 6105  Mg 6094

 

Budući da je do uspostave Sisačke biskupije katedrala imala funkciju župne crkve, suradnjom prisutnih postignut je doprinos kako bi liturgijski prostor nakon obnove na vjerodostojan način odražavao svoju slavljeničku, katehetsku, mistagošku i povijesnu dimenziju.

Img 4725  Mg 6128

Na kraju svog posjeta profesori su u pratnji biskupa posjetili i gradilište crkve sv. Marije Magdalene u Selima, sv. Nikole i Vida u Žažini i svetište Majke naših stradanja u Gori.

 

 

Foto – Sisačka biskupija

najčitanije