Subvencioniranje nerentabilnih autobusnih linija

imp

Prometna povezanost općina u Sisačko-moslavačkoj županiji sa njenim središtem Siskom se popravlja. Zaključili su to župan Ivo Žinić i načelnici općina Hrvatska Dubica, Lekenik, Sunja i Martinska Ves prilikom potpisivanja ugovora o sufinanciranju autobusnih linija na tom području.
Na tim je područjima, na žalost sve manje ljudi koji putuju javnim prijevozom pa su prijevozničke kuće odustajale od autobusnih linija prema Hrvatskoj Dubici, selima oko Lekenika, Sunje i Martinske Vesi.  Kako bi spriječili daljnju demografsku devastaciju tih područja Županija je odlučila sufinancirati prijevoz, kako bi ističe župan Žinić bar djelomično omogućili da ljudi s tih područja imaju mogućnost dolaska u središte županije.
„Svjesni smo mi da ovime nećemo puno promijeniti stvari ali bar donekle da olakšamo našim stanovnicima život kada je potrebno. Posebno se to odnosi na starije ljude koji nemaju mogućnosti drugačijeg prijevoza da mogu otići u nabavku, doći kod liječnika ili po lijekove. To je nešto o čemu moramo skrbiti.“ – ističe župan.
Gotovo 300 tisuća kuna izdvojit će se za sufinanciranje 3 bitne linije.
„Sa 180 tisuća kuna sufinancirat će se linija Sisak – Sunja – Hrvatska Dubica – Sunja – Sisak, 80 tisuća kuna izdvojit će se za sufinnaciranje linije Sisak – Stari Farkašić – Sisak , te 36.200 kuna pomoći dobit će linija Sisak – Martinska Ves – Mahovo – Luka Lijeva – Desni Dubrovčak – Luka Lijeva – Mahovo – Martinska Ves – Sisak.“- rekao je Žinić, dodajući kako je cilj ove potpore je da se kroz sufinanciranje dijela nerentabilnih autobusnih linija osigura optimizacija sustava javnog linijskog prijevoza putnika kako bi se na taj način osiguralo rješavanje niza životnih potreba stanovnika koji žive na udaljenim i prometno izoliranim naseljima Sisačko-moslavačke županije.

najčitanije