Subvencija prijevoza redovnim studentima

imp

261020211635275600.jpeg

Osim gradske subvencije za prijevoz željeznicom od 25 % studenti s našeg područja mogu koristiti i subvenciju od 50 % koju redovnim studentima daje Sisačko-moslavačka županija.
U Županiju studenti trebaju donijeti uvjerenje o prebivalištu i potvrdu o statusu redovnog studenta za ovu akademsku godinu.
Svi studenti koji ostvare to pravu mogu ga koristiti do kraja lipnja 2016.godine.

najčitanije