Studiranje u Kutini sljedeće godine donosi novi studij

imp

261020211635288260.jpeg

Grad Kutina i Visoka poslovna škola Libertas potpisali su Aneks ugovor o sufinanciranju studija poslovne ekonomije u Kutini. Više od 300 studenata u Kutini će nastaviti studirati pod jednakim uvjetima kao i do sada. Također je postignut sporazum o proširenju suradnje i otvaranju studija turističkog managementa u Kutini za godinu dana.

Postojeći prediplomski stručni studij  poslovne ekonomije u Kutini i  specijalistički studij vezan uz bankarstvo, o siguranje i međunarodnu trgovinu  za sada pohađa više od 320 studenata

Novi studij turističkog menagmenta ističu gradske vlasti bitan je za razvoj turizma jer Kutina u okruženju ima turističkih kapaciteta kojima su potrebna takva znanja i vještine. To je važno i za Lonjsko polje ali i za regiju . Za ovu akademsku godinu VPŠ Libertas  iz gradske će blagajne dobiti 350 tisuća kuna, a na taj će način omogućiti da Kutina ostane veleučilišni grad u kojem mladi mogu studirati.

Za studiranje na VPŠ Libertas u Kutini vlada veliko zanimanje među mladima, a to su potvrdili i upisni rokovi za akademsku godinu 2014./15.

najčitanije