Šteta od potresa prijavljena na gotovo 40 tisuća objekata

imp

251020211635199861.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 13. travnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 680
Pregledano objekata: 37 014

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 411
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 138
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 645
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 393
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 206
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 526

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije