Statičari u županiji moraju pregledati još 2.474 objekta

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 23. travnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 850
Pregledano objekata: 37 376

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 412
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 179
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 671
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 429
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 264
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 726

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije