Statičari trebaju pregledati još 2000 objekata

imp

251020211635198771.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 9. lipnja 2021. (8:00))

BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 39 802
Pregledano objekata: 37 779

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 414
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 222
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 712
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 496
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 296
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 935

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije