Statičari trebaju pregledati još 2000 objekata

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 2. svibnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 646
Pregledano objekata: 37 515

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 412
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 195
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 682
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 454
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 277
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 800

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije