Statičari još moraju pregledati 2000 objekata

imp

251020211635199218.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 17. svibnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 725
Pregledano objekata: 37 686

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 412
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 213
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 700
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 476
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 292
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 889

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije