Statičari i dalje pregledavaju oštećene objekte

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 28. travnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 615
Pregledano objekata: 37 461

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 412
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 189
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 680
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 446
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 271
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 768

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije