Statičari do sada pregledali 37 932 objekta

imp

251020211635197917.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 6. kolovoza 2021. (8:00))

Prijave: 39 931
Pregledano objekata: 37 932
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 415
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 256
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 726
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 524
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 295
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 17 012

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije