Statičari do sada pregledali 37.414 objekata, crveno njih 4.596

imp

251020211635199633.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 25. travnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 789
Pregledano objekata: 37 414

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 412
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 184
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 675
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 433
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 268
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 747

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije