Statičari do sada pregledali 37.048 objekata

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 15. travnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 720
Pregledano objekata: 37 048

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 411
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 141
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 646
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 395
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 206
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 554

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije